STERYLIZACJA

Zakażenia szpitalne są bardzo ważnym problemem współczesnej medycyny; występują na całym świecie we wszystkich szpitalach z różną częstotliwością. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie drobnoustrojów, jednak dążenie do ograniczenia ich liczby należy do podstawowych etycznych i zawodowych obowiązków personelu służby zdrowia. Mycie, dezynfekcj...

Zakażenia szpitalne są bardzo ważnym problemem współczesnej medycyny; występują na całym świecie we wszystkich szpitalach z różną częstotliwością. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie drobnoustrojów, jednak dążenie do ograniczenia ich liczby należy do podstawowych etycznych i zawodowych obowiązków personelu służby zdrowia. Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia, to elementy walki z zakażeniami szpitalnymi. Pojęcie “sterylizacja” to szereg wykonywanych po sobie czynności warunkujących otrzymanie przez użytkownika wyrobu medycznego bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym i użytkowym, a nie tylko pomieszczenia i ich wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Nasza oferta obejmuje również wyroby do sterylizacji.

Są to rękawy z fałdą i płaskie, torebki czy testy, oraz cała gama środków do dezynfekcji czy odkażania.

Więcej

STERYLIZACJA