STERYLIZACJA
STERYLIZACJA  to zabiegi umożliwiające uzyskanie bakteriologicznej jałowości. Pozwalają one uwolnić przedmioty od drobnoustrojów chorobotwórczych i/lub ich przetrwalników, powodują nieodwracalną inaktywację wirusów.W dalszym znaczeniu, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami, sterylizacja nie ogranicza się tylko do samego znis...
STERYLIZACJA  to zabiegi umożliwiające uzyskanie bakteriologicznej jałowości. Pozwalają one uwolnić przedmioty od drobnoustrojów chorobotwórczych i/lub ich przetrwalników, powodują nieodwracalną inaktywację wirusów.W dalszym znaczeniu, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami, sterylizacja nie ogranicza się tylko do samego zniszczenia drobnoustrojów, ale uwzględnia poprzedzające i następowe postępowanie, tj.:
  1. sposób przygotowania materiałów (odpowiednia dezynfekcja i opakowanie)
  2. prawidłowo prowadzony proces sterylizacji (właściwe ułożenie w komorze sterylizatora, kontrola procesu sterylizacji)
  3. przechowywanie (warunki, które wykluczają możliwość wtórnego zanieczyszczenia).
METODY STERYLIZACJI: Wyróżniamy trzy grupy metod pod względem skuteczności sterylizacji:1. metody fizyczno-termiczne-sterylizacja para wodną,-sterylizacja suchym gorącym powietrzem.2. metody fizyczne, nietermiczne-sterylizacja za pomocą promieni jonizujących-sterylizacja filtracyjna- w st. ograniczonym.3. metody chemiczno-fizyczne
-sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu
Więcej

STERYLIZACJA