http://www.sterylni.pl/img/cms/Odstąpienie od umowy.pdf

MEDI-HURT sp. j. PIOTR MANIEWSKI
Bednary 20A
96-330 Puszcza Mariańska
email: sklep@sterylni.pl
tel.: 600443334

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...........................................................................................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem


.....................................